Fuji SMT Feeders
Code: Talon Fuji SMT Feeders
Fuji SMT Feeders

Product Description

Fuji Feeders

Fuji SMT Feeders


Fuji Used Refurbished Feeders.

CP6 Feeders.

W8xP2 paper feeder 0.7mm

W8xP2 Embos feeder 0.7mm

W8xP4 Paper feeder 1.0mm

W8xP4 paper feeder 1.3mm

W8xP4 Paper feeder 1.8mm

W8xP4 Emboss feeder

CP7 Feeders.

W8xP2 Paper feeder

W8xP2 Emboss feeder

W8xP4 Paper feeder

W8xP4 Emboss feeder